Renässansen - mellan medeltid och modernitetRenässansen: Startsida
Mikael
Hörnqvist:

Den florentinska renässansen

 


Printer-friendly version

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Roms dotter
 3. Florens styre och Rättviseförordningen
 4. Giovanni Villani och historieskrivningen
 5. Staden tar form
 6. Kriser och expansion
 7. Medborgarhumanismen - civic humanism
 8. De milanesiska krigen - pennan är ett mäktigt svärd
 9. Leonardo Brunis Laudatio
 10. Erövringen av Pisa 1406 och Brunis Historiae
 11. Matteo Palmieris Vita civile
 12. Medborgarhumanismens nyckelbegrepp
 13. Medicéerna - furstar bakom republikansk fasad
 14. Kulturell nedgång - tystnaden efter de stora
 15. Marsilio Ficino och den nyplatonska akademin
 16. Lorenzo il Magnifico - fursten som poet
 17. Giovanni Pico della Mirandola - mellan best och ängel
 18. Sando Botticelli och kärlekskulten
 19. 1494 - den franska invasionen eller slutet på en era
 20. Girolamo Savonarola eller medeltidens återkomst
 21. Den florentinska republikens kris
 22. Titanernas kamp - Leonardo da Vinci
 23. Titanernas kamp - Michelangelo
 24. Niccolò Machiavelli - den kontroversielle statssekreteraren
 25. Machiavellis Fursten
 26. Machiavellis Discorsi
 27. Plattform: Den florentinska renässansen
 28. Liten bibliografi
 29. Länkar

Introduktion 1. Introduktion

© 2002 Mikael Hörnqvist
Innehåll