In English

 

 

 

 

 

 


Mikael Hörnqvist

Docent i idé- och lärdomshistoria med tjänst vid Uppsala universitet, och Högskolan på Gotland, med Machiavellis politiska tänkande och den florentinska renässansen som specialitet. Bland publikationer märks Machiavelli and Empire (Cambridge University Press, 2004) samt artiklar i bland annat Renaissance Quarterly, Renaissance Civic Humanism Reappraisals and Reflections(Cambridge University Press, 2000), Cambridge Companion to Machiavelli (2010) och The Oxford Handbook in the History of Political Philosophy (i tryck).

Hörnqvist har varit fellow vid Villa I Tatti: The Harvard Center for Renaissance Studies i Florens (97/98), Stanford Humanities Center (07/08), National Humanities Center (08/09), The Italian Academy vid Columbia University (hösten 09). Han håller för närvarande på att avsluta en större studie om aristokrati och demokrati med fokus på 1800-talsförfattare som Tocqueville, Baudelaire och Nietzsche. Under hösten 2010 kommer han att vara gästprofessor vid Columbia University.

Han är ordförande för Forum för renässanstudier, och medlem av redaktionen för Ideas in History: A Nordic of Journal of the History of Ideas.

Vid sidan av sin undervisning i renässansstudier och mediahistoria arbetar han på en roman med handlingen förlagd till Sydfrankrike, där han tillbringar somrarna.

Vetenskapligt
Kulturjournalistik

Undervisning
Skönlitterärt
Filosofi
Fotografi

© 2003 Mikael Hörnqvist
Sidan 1 av 7