Mikael Hörnqvist: Var Machiavelli modern?
INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

This was Leonardo's equivalent of the machine gun. All of the guns are muzzle-loading, which would limit the rate of fire.

Leonardos skiss av ett kulspruteliknande eldvapen

 

Leonardo presenterar sig som militäringenjör:
Utkast till ett brev från Lionardo da Vinci till Lodovico Sforza il Moro (1481 eller 1482)

 

 

Leonardo och militärteknologin 10 11. Leonardo och Machiavelli i Imola

Leonardo intresse för militära frågor gav sig tydligt till känna då han år 1481 (eller 1482) sökte anställning hos Lodovico Sforza, hertigen av Milano. I det brev där han erbjuder hertigen sina tjänster beskriver han sig själv som "en mästare i konsten att uppfinna krigsmaskiner". Till de stridsredskap han säger sig kunna framställa hör "bombarder, mörsare och andra fältstycken", stenkastare, katapulter, slungor och dessutom en slags belägringsmaskin som kan användas för att kasta brandbomber. Han påstår sig även äga kännedom om den ingenjörskonst som fordras för att ändra vattenflödens lopp.

Längre fram skulle Leonardo acceptera posten som militäringenjör hos Cesare Borgia, påven Alexander VI:s ambitiöse son som under 1500-talets första år var i färd med att skapa sig ett nytt furstendöme i centrala Italien. På Cesares order initierade Leonardo en rad ambitiösa byggnadsprojekt av såväl civil som militär karaktär. Tyvärr är inga av dessa ritningar bevarade, men Leonardos militärtekniska kunnande finns dokumenterat genom ett otal skisser över pansarvagnar, gigantiska armborst och andra militärteknologiska uppfinningar. Dessa vittnar om en sällsam, men för Leonardo ytterst typisk, blandning av detaljskarp realism och drömlikt fantasteri.

Leonardo och Machiavelli i Imola

© 2002 Mikael Hörnqvist
Sidan 10 av 20